Řešení životních situací

Nikdo z nás se zpravidla nerozhoduje jen na základě jediného poznatku. Řekněme, že sexuální deviant se nevrhne na svoji oběť jen proto, že je to například žena. Musí to být současně například blondýna, v určitém věku, určitých tvarů a musí to být v místě, které je například pro znásilnění vhodné. Ale navíc musí pachatel být v takovém psychickém rozpoložení, že má puzení k tomuto činu. Celý život je souhrn rozhodování na základě mnoha! různých poznatků a okolností.

Řešení astrologické

Při řešení problému, či rozhodování jsme na tom podobně. Čím více proměnných známe, tím lépe se dokážeme rozhodnout. Astrologie se snaží přidávat k našim smyslovým vjemům, zkušenostem a intuici ještě další rozměr. I v nejjednodušších jednodenních horoskopech na zítra se nám snaží říci, jaké jsou právě naše vyhlídky na správné rozhodování a usnadňují samo toto rozhodování.